Styrelsen

Ordförande

- Vakant , 2022-2023 

Tillförordnad (tf) Ordförande

- Maria Olsson , 1 år, 2022 

Kassör

- Per Karlsson, 2 år, 2021-2022

Sekreterare
- Maria Olsson, 2 år, 2022-2023

Styrelseledamot

- Lennart Hvied , 2 år, 2022-2023 

Suppleanter

- Inger Andersson, 1 år , 2022

- Vakant , 1 år, 2022

Revisorer

- Christer Österby, 1 år, 2022

- Lars Johansson, 1 år, 2022

Revisorsuppleant

- Agneta Andersson, 1 år , 2022

¤ Kallelser  
Titta på gamla kallelser...
¤ Protokoll  
Gå igenom gamla protokoll...
¤ Klacksparken  
Läs föreningens nyhetsbrev där
du kan ta del av viktigt info.

Valberedning

Sammankallade
- Stefan Andersson, 1 år, 2022
Ledamot
- Anders Arrhenius, 1 år, 2022