Styrelsen

Ordförande

- Henrik Urfors, 2 år,2018-2019  avgått okt 2019, Per Karlsson tf tom 2019

Kassör

- Per Karlsson, 2 år, 2019-2020

Sekreterare
- Maria Olsson, 2 år, 2018-2019

Suppleanter
- Anette Pålsson, 1 år , 2019

- Lennart Hvied, 1 år, 2019, ordinarie from nov 2019

Revisorer

- Christer Österby(ny), 1 år, 2019

- Lars Johansson, 1 år, 2019

Revisorsuppleant

- Agneta Andersson, 1 år , 2019

¤ Kallelser  
Titta på gamla kallelser...
¤ Protokoll  
Gå igenom gamla protokoll...
¤ Klacksparken  
Läs föreningens nyhetsbrev där
du kan ta del av viktigt info.

Valberedning

Sammankallade
- Stefan Andersson, 1 år, 2019
Ledamot
- Rasmus Eliasson, 1 år, 2019