Styrelsen

Ordförande

- Rasmus Eliasson,2 år,2020-2021 

Kassör

- Per Karlsson, 2 år, 2021-2022

Sekreterare
- Maria Olsson, 2 år, 2020-2021

Suppleanter
- Anette Pålsson, 1 år , 2021

- Lennart Hvied, 1 år, 2021

Revisorer

- Christer Österby, 1 år, 2021

- Lars Johansson, 1 år, 2021

Revisorsuppleant

- Agneta Andersson, 1 år , 2021

¤ Kallelser  
Titta på gamla kallelser...
¤ Protokoll  
Gå igenom gamla protokoll...
¤ Klacksparken  
Läs föreningens nyhetsbrev där
du kan ta del av viktigt info.

Valberedning

Sammankallade
- Stefan Andersson, 1 år, 2021
Ledamot
- Anders Arrhenius, 1 år, 2021