Garage

¤ Garagen försäkras av föreningen. Försäkringen omfattar brand-, vatten- och inbrott-skada och gäller för själva byggnaden. Allt som förvaras i garaget ingår normalt i din egen hemförsäkring och bilen har en egen försäkring.
¤ Garage underhålls av respektive "husägare".
¤ Garagen bör underhållas regelbundet och målas i enhetlig kulör på en sida;              

- Vit, NCS

- Gul, NCS

- Grå, NCS


¤ Material och arbetskostnad vid målning o/e byte av panel ersätts ej!
¤ Endast material för regnvatten-anordningar såsom stuprör, hängrännor, mm ersätts!
¤ Det är förbjudet att koppla in annan elutrustning i garagen på föreningens el än den som redan existerar.