Garage

¤ Nytt från och med januari 2016 är att garagen försäkras av föreningen.
¤ Garage underhålls av respektive "husägare".
¤ Garagen bör underhållas regelbundet och målas i enhetlig kulör på en sida;
- Vit, NCS,
- Gul, NCS,
- Grå, NCS, 


¤ Material och arbetskostnad vid målning o/e byte av panel ersätts ej!
¤ Endast material för regnvatten-anordningar såsom stuprör, hängrännor, mm ersätts!
¤ Det är förbjudet att koppla in annan elutrustning i garagen på föreningens el än den som redan existerar.