Grannsamverkan

¤ Föreningen är med i projektet "Grannsamverkan". Läs mer om detta i broschyren som är utdelad eller på http://www.samverkanmotbrott.se

¤ Skyltar, som den till höger, sitter vid alla infarter till "vårt" område. Viktigt att dessa är hela och rena. Rapportera om någon skylt är smutsig eller trasig.

Broschyrer(pdf)