TV
Föreningen har avsagt sig fullt utbud av tv-utbudet från Assist. 

De enda kanaler vi får in nu är de som är gratis, dvs SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT 24, Kunskapskanalen, TV 4 och Tv 6.


Samfällighetsföreningen har själv dragit kablar från hus till hus och finns framdraget i flera rum i ditt hus. Dessa kablar måste hållas intakta för att det skall fungera i alla hus. Får absolut inte tas bort.