TV
Föreningen har avsagt sig fullt utbud av tv-utbudet från Assist. 

De enda kanaler vi får in nu är de som är gratis, dvs SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT 24, Kunskapskanalen och TV 4.


Samfällighetsföreningen har själv dragit kablar från hus till hus och finns framdraget i flera rum i ditt hus. Dessa kablar måste hållas intakta för att det skall fungera i alla hus. Får absolut inte tas bort.