Snöröjning

¤ TC (TransportCentralen) via Farmartjänst bedriver snöröjning/skottning på vårt område, dvs våra parkeringar. KS och KL sköter kommunen om då de räknas som cykel-/gångbanor.

Diverse smågångar röjs i nuläget inte.

¤ TC kommer att frakta bort snön från parkeringarna om det behövs.

Riktigt så här illa är det inte!