Styrelsen

Ordförande

- Lennart Hvied , 2023 

Kassör

- Per Karlsson, 2 år, 2023-2024

Sekreterare
- Maria Olsson, 2 år, 2022-2023


Suppleanter

- Inger Andersson, 1 år , 2023

- Elsie Ringström , 1 år, 2023

Revisorer

- Christer Österby, 1 år, 2023

- Lars Johansson, 1 år, 2023

Revisorsuppleant

- Agneta Andersson, 1 år , 2023

¤ Kallelser  
Titta på gamla kallelser...
¤ Protokoll  
Gå igenom gamla protokoll...
¤ Klacksparken  
Läs föreningens nyhetsbrev där
du kan ta del av viktigt info.

Valberedning

Sammankallade
- Stefan Andersson, 1 år, 2023
Ledamot
- Anders Arrhenius, 1 år, 2023