Styrelsen

Ordförande

- Lennart Hvied , 2 år, 2024-2025 

Kassör

- Per Karlsson, 2 år, 2023-2024

Sekreterare
- Maria Olsson, 2 år, 2024-2025


Suppleanter

- Inger Andersson, 1 år , 2024

- Elsie Ringström , 1 år, 2024

Revisorer

- Christer Österby, 1 år, 2024

- Lars Johansson, 1 år, 2024

Revisorsuppleant

- Agneta Andersson, 1 år , 2024

¤ Kallelser  
Titta på gamla kallelser...
¤ Protokoll  
Gå igenom gamla protokoll...
¤ Klacksparken  
Läs föreningens nyhetsbrev där
du kan ta del av viktigt info.

Valberedning

Sammankallade
- Anders Arrhenius, 1 år, 2024
Ledamot
- Per Kristiansson, 1 år, 2024