TV
De enda kanaler vi får in nu är gratiskanalerna, dvs SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT 24, Kunskapskanalen och TV 4.


Samfällighetsföreningen har själv dragit kablar från hus till hus och finns framdraget i flera rum i ditt hus. Dessa kablar måste hållas intakta för att det skall fungera i alla hus. Får absolut inte tas bort.