Garage, Regelverk

Bakgrund:
Garagelängorna är samfälld egendom d.v.s. ägs av Samfällighetsföreningen. Varje husägare disponerar ett garage i längan. Således finns det 44 garageplatser fördelade i 7 garagelängor på området.

Försäkring:
Föreningen har tecknat en gemensam försäkring för garagelängorna. Försäkringen omfattar brand, vatten o inbrott. Gäller bara själva byggnaden.

Allt som förvaras i garaget ingår normalt i din egen hemförsäkring och bilen har en egen försäkring.

Ändamål:

Garaget är givetvis till för att ställa in bilen i och inte ett förråd. Föreningen har ett flertal gånger vädjat till medlemmarna att sätta in sin bil i garaget, då det är ont om platser utanför garagen. Därmed följer att andra ändamål är förbjudna. Exempel kan vara förbud att hyra ut garaget i andra hand, förbud att göra åverkan på garagekroppen. Vid tveksamheter skall styrelsen kontaktas för ett godkännande av ändamål.
EL i garagen:
Föreningen har ett el-abonnemang som omfattar alla garagelängor. Med andra ord betalar föreningen all el som förbrukas där. Varje garagelänga är endast utrustad med belysning och inga andra el-anordningar som kontakter mm. Det har hela tiden varit förbjudet att koppla in egen el-utrustning i föreningens garage och är fortfarande på detta sätt.
Underhåll av garagelängor:

Garagen underhålls av respektive ”husägare”. Bör ske regelbundet och målas i enhetlig kulör. Material och arbetskostnad ersätts ej. Endast material för regnvatten-anordningar såsom stuprör, hängrännor mm ersätts.


2021-02-03 Klackringens Samfällighetsförening